آرشیو مطالب : آبیاری

مدیرعامل آبفای گیلان عنوان كرد

آبیاری مزارع با آب شرب عامل افت فشار آب روستایی

آبیاری مزارع با آب شرب عامل افت فشار آب روستایی

نبود مشکل کم آبی در بیشتر از 80 درصد شالیزارهای گیلان

نبود مشکل کم آبی در بیشتر از 80 درصد شالیزارهای گیلان

ظهور خوشه طلایی برنج در ۶ شهرستان گیلان

ظهور خوشه طلایی برنج در ۶ شهرستان گیلان

ضرورت استفاده از ظرفیت های منابع آبی گیلان

ضرورت استفاده از ظرفیت های منابع آبی گیلان

رهاسازی آب سد سفیدرود و خطر حضور افراد در حریم رودخانه ها

رهاسازی آب سد سفیدرود و خطر حضور افراد در حریم رودخانه ها

دیوار سبز مصنوعی و مزایای آن

دیوار سبز مصنوعی و مزایای آن

خطر در کمین منابع آبی مازندران

خطر در کمین منابع آبی مازندران
یك اقلیم شناس:

زندگی در فلات خشک ایران صرفه جویانه بود

زندگی در فلات خشک ایران صرفه جویانه بود
مدیر حفظ نباتات جهاد كشاورزی مازندران تاكید كرد

کشاورزان مازندرانی ضدعفونی بذور کلزا را جدی بگیرند

کشاورزان مازندرانی ضدعفونی بذور کلزا را جدی بگیرند
شهردار تنكابن مطرح كرد

حل مشكلات حقوقی و تداوم فعالیتهای عمرانی در تنكابن

حل مشكلات حقوقی و تداوم فعالیتهای عمرانی در تنكابن
مدیر باغبانی سازمان جهاد كشاورزی مازندران تاكید كرد

ضرورت مدیریت كم آبیاری برای مخاطرات خشكسالی

ضرورت مدیریت كم آبیاری برای مخاطرات خشكسالی
پدر نوجوان غرق شده در رودخانه پسیخان رشت:

می خواهم جوان دیگری در پسیخان غرق نشود

می خواهم جوان دیگری در پسیخان غرق نشود

پیشبینی افزایش تولید هزار تنی بذور گواهی شده برنج در گیلان

پیشبینی افزایش تولید هزار تنی بذور گواهی شده برنج در گیلان
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد كشاورزی مازندران مطرح كرد

یكی از اشكالات اساسی بانك نشا سوزنی شدن برگ و سوزش آنها در خزانه

یكی از اشكالات اساسی بانك نشا سوزنی شدن برگ و سوزش آنها در خزانه
یك مسئول خبر داد

كاهش مصرف سم به كمتر از یك پنجم در چهل سال

كاهش مصرف سم به كمتر از یك پنجم در چهل سال
مدیر جهاد كشاورزی بهشهر خبر داد

تجهیز ۱۰۰هكتار از مزارع بهشهر به سیستم آبیاری نوین

تجهیز ۱۰۰هكتار از مزارع بهشهر به سیستم آبیاری نوین

دستگاه تصفیه آب

دستگاه تصفیه آب

شناسایی نخبگان و صاحبان ایده در غرب مازندران

شناسایی نخبگان و صاحبان ایده در غرب مازندران

آلودگی اراضی كشاورزی كنار شهرك های صنعتی مازندران یك حقیقت است!

آلودگی اراضی كشاورزی كنار شهرك های صنعتی مازندران یك حقیقت است!
یكی از ساكنان شهرك دریاكنار بابلسر مدعی شد

قطع درختان بالای 50 سال به جای نیزار در بابلسر بعلاوه تصاویر

قطع درختان بالای 50 سال به جای نیزار در بابلسر بعلاوه تصاویر

افزایش 10 درصدی تولید برنج مكانیزه در رشت

افزایش 10 درصدی تولید برنج مكانیزه در رشت

جالب ترین جاذبه های گردشگری در تور بالی

جالب ترین جاذبه های گردشگری در تور بالی
معاون آب و خاك وزیر جهاد كشاورزی مطرح كرد:

زهكشی اراضی شمال نیازمند ۸۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار است

زهكشی اراضی شمال نیازمند ۸۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار است

آب بندان در مازندران جلوی سیل را می گیرد یا سد؟

آب بندان در مازندران جلوی سیل را می گیرد یا سد؟

وضعیت غیرقابل قبول كشاورزی در مازندران

وضعیت غیرقابل قبول كشاورزی در مازندران
خشكسالی را جدی بگیریم؛

مصرف آب برنج فومن كاسته می شود

مصرف آب برنج فومن كاسته می شود

سیلی كه دست بردار مازندرانی ها نیست

سیلی كه دست بردار مازندرانی ها نیست
شاعری مطرح كرد

كاهش مساحت جنگل های شمال به ۲ میلیون هكتار

كاهش مساحت جنگل های شمال به ۲ میلیون هكتار