شمالبرگ ShomalBarg.ir

شغل تان به رشته تحصیلی تان ربط دارد؟

شغل تان به رشته تحصیلی تان ربط دارد؟

به گزارش شمال برگ آنچه را كه بیشتر از هر چیز در جوامع مختلف به آن توجه می شود، بهره مندی از نیروهای متخصص و كار آزموده در سیستم اداری بخش های دولتی و غیردولتی است كه از عوامل اصلی توسعه و پیشرفت كشورها به حساب می آید.


این مورد تا حدی حائز اهمیت می باشد كه در كشورهای پیشرفته و در حال توسعه، برای تقویت بخش های مهم اداری به داشتن مدرك تحصیلی مرتبط اكتفا نمی كنند و با برگزاری دوره های كارآموزی در بازه های زمانی مشخص، از مقوله آموزش توسط نیروهای متخصص و زبده داخلی و خارجی و یا از تجارب سایر جوامع موفق بهره مند می شوند.
با بررسی نحوه جذب نیرو در ادارات دولتی و غیردولتی در اقصی نقاط كشور، به راحتی در بخش های مختلف با افرادی روبرو می شویم كه در مسئولیت محوله هیچ گونه تخصصی ندارند.
از معلمی كه با مدرك علوم تجربی درس ادبیات را در بدنه آموزش و پرورش تدریس می كند تا فارغ التحصیل جغرافیایی كه مسئولیت مالی یك اداره بسیار مهم را بر عهده دارد.
از خبرنگاری كه با مدرك مهندسی كشاورزی فعالیت خبری در بخش های اجتماعی، سیاسی و ورزشی می كند تا لیسانس مدیریت دولتی كه مسئولیت حسابداری یك بانك را بر عهده دارد.
از قهرمان یك رشته ورزشی كه به بركت مقام كسب شده، بدون داشتن مدرك مرتبط، مسئولیت اداره ورزش یك شهر را بر عهده دارد تا شهردارانی كه هیچ گونه مدرك در رابطه با مدیریت شهری را ندارند، صدها نمونه از این دست تناقض تحصیل و مسئولیت اند.
جای بسی تأمل است كه اینگونه تناقض ها و تضادها را در رأس برخی وزارت خانه ها و یا نهادها و سازمان های بسیار مهم هم شاهد بوده ایم و هستیم. وزیر و رئیس سازمانی كه هیچگونه دانشی در مورد پست محوله ندارد و حتی در سطح معاونین خود هم از توان نیروهای متخصص بهره مند نمی گردد.
اقدام فوق و هم افزایش نرخ بیكاری با عنایت به شرایط قتصادی موجود، اعتماد به نفس را در بین فارغ التحصیلان دارای مدارك كارشناسی و بالاتر، تا حدی پایین آورده است و سبب شده خیلی از آنها با سطح علمی بالا، جویای شغل های مقطعی همچون نگهبانی، رانندگی خودرو های حمل و نقل عمومی و حتی شغل های خدماتی در بدنه ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی و شركت های وابسته با آرزوی رسمی شدن و با هدف تأمین هزینه بیمه و تأمین مخارج زندگی با یك حقوق حداقلی ولی ثابت باشند.
بر مبنای آمار انتشار یافته، در سال ۱۳۹۷ سهم جمعیت بیكار فارغ التحصیل مراكز آموزش عالی و دانشگاه ها از كل بیكاران ۳۸.۵ درصد بوده كه این سهم در میان زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان داده است كه شاخصهای مذكور نسبت به سال قبل ۱.۴ درصد افزایش یافته است.
این مورد در كلان شهرها به علت فعالیت بخش خصوصی به مراتب كم رنگ تر، ولی در شهرستان ها به علت كم بودن فضای كسب و كار این بخش، بیشتر خودنمایی می كند.
عباس پیكری، كارشناس امور تربیتی شاغل در یك مجتمع آموزشی غیردولتی، با اشاره به اینكه این رشته را برای تحصیل در دانشگاه از روی علاقه برگزیده است، خاطرنشان كرد: متأسفانه تلاش وی برای جذب در بدنه اداره مرتبط بی نتیجه مانده است.
وی با اشاره به اینكه درج شرایط نامرتبط در آگهی های استخدام سبب گشته است تا فارغ التحصیلان سایر رشته ها در پست های سازمانی این رشته مهم جذب شوند، اضافه كرد: هر سال نسبت به سال قبل شرایط استخدام پیچیده تر شده و از سهمیه استخدام ها كاسته و رقم عمر ما افزایش می یابد.
وی خاطرنشان كرد: امیدواریم تدبیری اندیشیده شود تا با بهره مندی از نیروهای متخصص در هر مسئولیت و پستی، زمینه ساز افزایش یأس و ناامیدی در فارغ التحصیلان نشویم.
اكبر راعی، كارشناس روانشناسی عمومی در گفت و گو با ایسنا، در مورد آثار تناقض تحصیلات و مسئولیت ها و تأثیر آن بر بدنه سیستم مدیریتی ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی كشور، خاطرنشان كرد: نتایج پژوهش ها نشان داده است كه بین رشته های تحصیلی، اشتغال و تناسب شغلی ارتباط معناداری وجود دارد.
وی با اشاره به اینكه شغل افراد در جامعه، سهم اصلی را در هویت اجتماعی آنها ایفا می كند، خاطرنشان كرد: در فرایند اجتماعی شدن، كسب مهارت های شغلی از عناصر عمده آن به حساب می آید.
راعی، اشتغال در رابطه با تخصص را وسیله ای برای كشاندن افراد از مجرای آن به صحنه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دانست و اضافه كرد: این مهم نه تنها استمرار و انسجام جامعه را سبب می شود، بلكه از این رهگذر افراد می تواند نیازهای مادی و معنوی خود را هم تأمین كنند.
وی با تاكید بر اینكه تضاد مشاغل با رشته ها تحصیلی سبب می شود كه كاركنان نتوانند نیازهای مادی و معنوی خود را تأمین كنند و در چنین شرایط شغلی فاقد بازدهی مفید و مؤثر در محیط كار خود و مسئولیت محوله شوند، توضیح داد: این عامل سبب رخوت و خمودگی در خود شخص می شود و نمی تواند به نحو شایسته خویش را اثبات كند و به دنبال آن اداره، سازمان و یا شركت مربوطه گرفتار صدمه می شود.
وی با اشاره به اینكه نیروی كار، ایده ها و روش های نوین را بعد از آموزش دیدن در مراكز آموزشی، فنی و دانشگاه ها در محیط كار اجرا می كنند، تصریح كرد: افرادی را كه در تخصص و فضای كارشان تناقض وجود دارد، نمی توانند در محیط كار مؤثر باشند و حتی راهكار مفید ارائه نمایند.
راعی افزود: جذب و بكارگیری كاركنان شایسته، مستلزم ایجاد یك نظام منابع انسانی با مدنظر قرار دادن شایسته سالاری است كه باید در دستور كار قرار گیرد.
محمد محمودی، كارشناس ارشد علوم سیاسی و مدرس مراكز آموزشی با اشاره به اینكه این مورد به یك چالش اساسی در كشور تبدیل گشته است، توضیح داد: هم اكنون بحران بیكاری در ایران، جوانان را به اشتغال در كارهای نامتعارف و غیرتخصصی كشانده و افراد را از مسیر رشد و پیشرفت منحرف كرده است.
وی ادامه داد: فعالیت افراد غیرمتخصص در مشاغل حرفه ای، منجر به بی سوادی اصطحكاكی شده و همچون آفت، جامعه را فرا گرفته است و بیشتر از گذشته صدمه های اجتماعی را تشدید می كند.
وی تاكید كرد: به كارگیری افراد غیرمختصص در امور محوله و جذب نیرو و تربیت ناكارآمد سبب یأس و ناامیدی نسبت به آینده خواهد شد.
محمودی افزود: احساس بی مصرفی و سرباری در جوانان منجر به تضادهای اجتماعی و حذف خانواده ها از چارچوب تربیتی می شود و این در حالی رخ می دهد كه دولت باید با پشتیبانی از افراد متخصص و گماردن در مشاغل مربوطه تمهیدات لازم آموزشی، تربیتی، اشتغال، درآمدزایی و تشكیل خانواده را در نظر بگیرد.
حسن رستم زاد، فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا در این زمینه اظهار نمود: خیلی ها از قدیم به این شكل جذب شده اند و به صورت تجربی در حوزه های مختلف كار كرده اند و با عنایت به اینكه رشته تحصیلی آنها نبوده، ولی تجربه لازم را كسب كرده اند.
وی با تاكید بر اینكه در زمان فعلی، جذب نیروی انسانی به این شكل نباید در قانون استخدامی ما باشد، تاكید كرد: باید به این سمت برویم كه در جذب نیروها به شكل توأمان از افرادی استفاده كنند كه هم متخصص آن رشته باشد و هم كارآموزی لازم را دیده اند و به صورت یقین در این زمان بازدهی مناسب را خواهیم دید.
با بررسی مسائل مطرح شده، باید توجه جدی به صدمه های ناشی از مبحث در دستور كار قرار گیرد تا افزایش بحران ناشی از آن هر چه سریع تر متوقف گردد و پویایی به سیستم اداری كشور بازگردد.
گزارش از: رامین بشرویه، خبرنگار ایسنا گیلان
منبع:

1398/02/24
23:15:45
5.0 / 5
4739
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
شمال برگ shomalbarg