شمال برگ ShomalBarg.ir

اعلام آمادگی جهاد دانشگاهی مازندران به فراخوان افراد آموزش دیده داوطلب برای مقابله با كرونا

اعلام آمادگی جهاد دانشگاهی مازندران به فراخوان افراد آموزش دیده داوطلب برای مقابله با كرونا

به گزارش شمال برگ مازندران رئیس جهاد دانشگاهی مازندران اظهار داشت: هم اكنون جهاد دانشگاهی این استان آمادگی دارد در صورت نیاز مراجع ذی ربط نسبت به فراخوان تمامی افراد آموزش دیده داوطلب این مركز اقدام نماید.


واحد عبدالهیان در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: شرایط بحرانی و افزایش غیر معمول فعالیت كادر درمانی سبب خستگی و كاهش كیفیت خدمت و همین طور فرسودگی افراد می شود بدین سبب لزوم دارد افراد جایگزین آموزش دیده وارد عرصه خدمت رسانی شوند.
وی اشاره كرد: تمركز جهاد دانشگاهی در حوزه ارائه آموزش های تخصصی تاكید بر مهارت افزایی افراد بوده است تا بتوانند در شرایط واقعی بیشترین كارآمدی را داشته باشند.
رییس جهاد دانشگاهی مازندران اظهار داشت: این فراخوان با اعتماد به كارآمدی آموزش های ارائه شده صورت می گیرد و اطمینان داریم كه این افراد می توانند در شرایط بحران به نحو قابل قبولی ایفای نقش كنند.
عبدالهیان اشاره كرد: ﺟﮫﺎد داﻧﺸﮕﺎھی ﻣﺎزﻧﺪران طی ﺳﺎل های اﺧﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دوره كمك ھﺎی اولیه و ﻓﻮرﻳﺖ ھﺎی پزشكی ﺑﺮای هزار و ۷۳۶ ﻧﻔﺮ و ﺑﺮﮔﺰاری دوره آموزشی كمك ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺮای ۵۸۳ ﻧﻔﺮ اﻗﺪام كرده اﺳﺖ.
وی افزود: ﻛﺎرآﻣﻮزان دوره آموزشی كمك ﭘﺮﺳﺘﺎری ۳۰۰ ﺳﺎﻋﺖ آموزش تئوری، ۷۸۰ ساعت آموزش علمی و فعالیت در بیمارستان های استان كه بطور مجموع هزار و ۸۰ ساعت آموزش حرفه ای تخصصی است، دیده اند و ﻗﻄﻌﺎ آمادگی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎنی را در استاندارد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل دارا می ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رییس جهاد دانشگاهی مازندران اضافه كرد: ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﻛﻪ در دوره آﻣﻮزشی كمك ھﺎی اوﻟﯿﻪ و ﻓﻮرﻳﺖ ھﺎی پزشكی شركت داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ درنوردیدن ۱۸ ساعت آموزش نظریه و ۳۸ ساعت آموزش عملی و فعالیت در مراكز درمانی اﺳﺘﺎن قابلیت ﺑﻜﺎرﮔﯿﺮی در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان در ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎنی را دارﻧﺪ.
عبدالهیان تصریح كرد: در گام اول باتوجه به اعلام نیاز فرمانداری بهشهر به جهاد دانشگاهی، فهرست افراد آموزش دیده آن شهرستان برای فرمانداری ارسال شده است.
منبع:

1399/01/02
14:53:06
5.0 / 5
3536
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۴
شمال برگ shomalbarg