مطالب شمال برگ

معاون میراث فرهنگی گیلان خبر داد

ساماندهی و صیانت از مجموعه میراث نهضت جنگل در گیلان

ساماندهی و صیانت از مجموعه میراث نهضت جنگل در گیلان

برگزاری رویداد ملی ایده پردازی تكنولوژی های جدید صنایع دریایی در نوشهر

برگزاری رویداد ملی ایده پردازی تكنولوژی های جدید صنایع دریایی در نوشهر

مزایای ردیاب خودرو یا GPS خودرو

مزایای ردیاب خودرو یا GPS خودرو
جانشین فرمانده سپاه بندرانزلی عنوان كرد

لزوم جداسازی افراد مبتلا به كرونا با طرح غربالگری خانه به خانه

لزوم جداسازی افراد مبتلا به كرونا با طرح غربالگری خانه به خانه
معاون فرهنگی دانشگاه گیلان عنوان كرد

صنایع دستی پیوند مدگرایی مدرن و میراث كهن

صنایع دستی پیوند مدگرایی مدرن و میراث كهن

بستری ۸۹۶ بیمار مبتلا به كرونا در مازندران

بستری ۸۹۶ بیمار مبتلا به كرونا در مازندران

معرفی ویروس كرونا و درمان گیاهی و شیمیایی

معرفی ویروس كرونا و درمان گیاهی و شیمیایی
متخصص طب اورژانس:

آسیب های دست شایعترین آسیب های بدن ناشی از شغل است

آسیب های دست شایعترین آسیب های بدن ناشی از شغل است
به مدت سه روز صورت می گیرد؛

برگزاری نمایشگاه مجازی توانمندی های دانشجویان در زمینه مد و لباس

برگزاری نمایشگاه مجازی توانمندی های دانشجویان در زمینه مد و لباس
رئیس كل دادگستری مازندران:

محدودیت های كرونا نباید در خدمت رسانی خلل وارد كند

محدودیت های كرونا نباید در خدمت رسانی خلل وارد كند