آرشیو مطالب : وزارت بهداشت


۹۵ فوتی و شناسایی ۴۸۱۳ بیمار جدید کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

۹۵ فوتی و شناسایی ۴۸۱۳ بیمار جدید کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

۱۲۵ فوتی و ۶۱۴۳ ابتلای جدید کرونا در کشور

۱۲۵ فوتی و ۶۱۴۳ ابتلای جدید کرونا در کشور

شناسایی ۸۳۰۵ ابتلای جدید کرونا در کشور

شناسایی ۸۳۰۵ ابتلای جدید کرونا در کشور

۱۲۶ فوتی و ۷۵۵۴ ابتلای جدید کرونا در کشور

۱۲۶ فوتی و ۷۵۵۴ ابتلای جدید کرونا در کشور

۱۸۱ فوتی و ۱۱۸۴۴ ابتلای جدید کرونا در کشور

۱۸۱ فوتی و ۱۱۸۴۴ ابتلای جدید کرونا در کشور

۱۹۷ فوتی و ۱۱۸۵۷ بیمار جدید کرونا

۱۹۷ فوتی و ۱۱۸۵۷ بیمار جدید کرونا

شناسایی ۱۳۳۹۱ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

شناسایی ۱۳۳۹۱ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور
مدیركل تبلیغات اسلامی مازندران خبرداد:

ضرورت برگزاری مراسم آخر صفر با رعایت پروتکلهای بهداشتی

ضرورت برگزاری مراسم آخر صفر با رعایت پروتکلهای بهداشتی

238 فوتی جدید کرونا در ایران

238 فوتی جدید کرونا در ایران

شناسایی ۱۶۳۶۲ بیمار جدید کرونا در کشور

شناسایی ۱۶۳۶۲ بیمار جدید کرونا در کشور

۴۴۸ فوتی جدید کرونا در کشور

۴۴۸ فوتی جدید کرونا در کشور
رئیس بسیج كارگری سپاه عنوان كرد

صدمه دیدن یک میلیون کارگر در ایام کرونایی

صدمه دیدن یک میلیون کارگر در ایام کرونایی

شناسایی ۲۷۱۳۸ بیمار جدید کرونا در کشور

شناسایی ۲۷۱۳۸ بیمار جدید کرونا در کشور

۵۸۱ فوتی و ۳۱۵۱۶ ابتلای جدید کرونا در کشور

۵۸۱ فوتی و ۳۱۵۱۶ ابتلای جدید کرونا در کشور

روند رو به شتاب واکسیناسیون در مازندران

روند رو به شتاب واکسیناسیون در مازندران

303 فوتی جدید كرونا در كشور

303 فوتی جدید كرونا در كشور

۲۶۸ فوتی كرونا در شبانه روز گذشته

۲۶۸ فوتی كرونا در شبانه روز گذشته

۱۷۵ فوتی و ۱۵۱۳۹ ابتلای جدید كرونا در كشور

۱۷۵ فوتی و ۱۵۱۳۹ ابتلای جدید كرونا در كشور

175 فوتی و 15139 ابتلای جدید كرونا در كشور

175 فوتی و 15139 ابتلای جدید كرونا در كشور

افزایش باردیگر مرگ های كرونائی در كشور

افزایش باردیگر مرگ های كرونائی در كشور

22750 مبتلا شدن و 166 فوتی جدید كرونا در كشور

22750 مبتلا شدن و 166 فوتی جدید كرونا در كشور

۱۶۰۸۰ بیمار جدید كرونا در كشور

۱۶۰۸۰ بیمار جدید كرونا در كشور

۱۱۱ فوتی و ۸۳۴۱ ابتلای جدید كرونا در كشور

۱۱۱ فوتی و ۸۳۴۱ ابتلای جدید كرونا در كشور

شناسایی ۱۱۷۴۸ ابتلای جدید كرونا در كشور

شناسایی ۱۱۷۴۸ ابتلای جدید كرونا در كشور

۱۴۲ فوتی جدید كرونا در كشور

۱۴۲ فوتی جدید كرونا در كشور

170 فوتی جدید كرونا در كشور

170 فوتی جدید كرونا در كشور

۲۱۶ فوتی جدید كرونا

۲۱۶ فوتی جدید كرونا

فوت 229 بیمار كووید19 در كشور

فوت 229 بیمار كووید19 در كشور
رئیس موسسه آموزش عالی علمی كاربردی جهاد دانشگاهی خبر داد

فعالیت ۳۱ مركز نوآوری جهاد دانشگاهی در سطح كشور

فعالیت ۳۱ مركز نوآوری جهاد دانشگاهی در سطح كشور

بی عارضه بودن تزریق واكسن ایران - كوبا

بی عارضه بودن تزریق واكسن ایران - كوبا