آرشیو مطالب : رفاهی


آغاز عملیات ساخت یك پردیس سینمایی

آغاز عملیات ساخت یك پردیس سینمایی

اقتصاد و معیشت مردم، اولویت اصلی دولتمردان

اقتصاد و معیشت مردم، اولویت اصلی دولتمردان
توسط وزیر دفاع انجام شد

رونمایی از طرح های رفاهی، حمایتی، درمانی و توانمندساز بازنشستگان نیروهای مسلح

رونمایی از طرح های رفاهی، حمایتی، درمانی و توانمندساز بازنشستگان نیروهای مسلح

قیمت تورهای گردشگری

قیمت تورهای گردشگری
رییس بسیج رسانه كشور:

ضربه به بزرگترین هژمونی دنیا كوچك جلوه داده نشود

ضربه به بزرگترین هژمونی دنیا كوچك جلوه داده نشود

حضور ۳۰۰ هنرمند در جشنواره ملی رفاقتی موسیقی دانشگاه گیلان

حضور ۳۰۰ هنرمند در جشنواره ملی رفاقتی موسیقی دانشگاه گیلان

رسالت و نقش موثر روابط عمومی ها چیست؟

رسالت و نقش موثر روابط عمومی ها چیست؟

لزوم توجه جدی به مهارت آموزی مددجویان كمیته امداد

لزوم توجه جدی به مهارت آموزی مددجویان كمیته امداد

رویكرد آموزش های جهاددانشگاهی توجه به پژوهش و نیاز بازار كار است

رویكرد آموزش های جهاددانشگاهی توجه به پژوهش و نیاز بازار كار است

از سفرهای نوروزی در مازندران چه خبر؟

از سفرهای نوروزی در مازندران چه خبر؟

عقده نگشاده برخی ایرانیان با شرایط خاص!

عقده نگشاده برخی ایرانیان با شرایط خاص!
دكتر طیبی خبر داد

ورود تخصصی جهاد دانشگاهی به حوزه تصفیه پساب های صنعتی

ورود تخصصی جهاد دانشگاهی به حوزه تصفیه پساب های صنعتی
استاندار گیلان تاكید كرد:

لزوم تولید زیرساخت های خدماتی در حاشیه آزادراه رشت - قزوین

لزوم تولید زیرساخت های خدماتی در حاشیه آزادراه رشت - قزوین