شمال برگ ShomalBarg.ir

سد لاسك اعتراض یا فرافكنی؟

سد لاسك اعتراض یا فرافكنی؟

شمال برگ: به دنبال انتقاد رئیس شورای عالی جنگل از سازمان حفاظت محیط زیست در مورد چگونگی صدور مجوز «ساخت سد لاسك» مدیر كل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست با تاكید بر اینكه همه سدها مشمول ارزیابی زیست محیطی هستند، اظهار داشت: از سازمان جنگل ها در مورد سد لاسك در همه مراحل استعلام شده و این دستگاه به جز مخالفت بدوی، مخالفت جدی با ساخت سد لاسك نداشته و تنها خواهان پرداخت خسارت 46 میلیارد تومانی ناشی از تخریب جنگل شده است.


به گزارش شمال برگ به نقل از ایسنا، روز گذشته صدور مجوز ساخت سد لاسك توسط سازمان حفاظت محیط زیست، مورد انتقاد سازمان جنگل ها قرار گرفت بطوریكه رئیس شورای عالی جنگل در گفت وگویی با ایسنا اظهار نمود كه سازمان حفاظت محیط زیست برمبنای ارزیابی های خود مبادرت به صدور مجوز كرده است و ما به سازمان محیط زیست گفتیم كه هرگونه فعالیت در حوزه جنگل باید همراه با ارزیابی زیست محیطی باشد چون سبب تخریب رویشگاه های جنگلی می شود. سازمان جنگل ها در مرحله اول با راه اندازی سد لاسك مخالفت كرد و بنا بر این این سد را به مكان دیگری كه لطمه كمتری داشته باشد، منتقل كردند ولی به هر حال مطالعات اولیه و اقدامات لازم برای راه اندازی سد انجام شده بود و گزارش های آن در مرحله نهایی به سازمان جنگل ها ارسال شد، این در حالیست كه نظر سازمان جنگل ها باید در همان مطالعات جانمایی و مراحل ابتدایی لحاظ می شد.

در این باره حمید جلالوندی - مدیر كل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست- در گفت و گو با ایسنا با تاكید بر اینكه سازمان جنگل ها یك دستگاه مستقل است و می تواند موافقت یا مخالفت خودرا با اجرای هر پروژه، مستقل از سازمان های دیگر همچون سازمان جنگل ها اعلام نماید، اظهاركرد: سازمان جنگل ها بعنوان متولی قانونی صیانت از جنگل می توانست با ساخت سد لاسك مخالفت كند بدین سبب این ادعا كه چون سازمان حفاظت محیط زیست مجوز ساخت سد لاسك را داده، سازمان جنگل ها هم مجبور به صدور مجوز شده است، ادعای درستی نیست و فرافكنی بشمار می رود.

وی با اشاره به اینكه سازمان جنگل ها می تواند برمبنای وظایف و اختیارات قانونی با تخریب جنگل و قطع درخت مخالفت كند، اشاره كرد: طبق قانون اگر سازمان جنگل ها مجوز ندهد، تخریب جنگل رخ نمی دهد. اینكه برخی اهتمام دارند، بحث ساخت سد لاسك را به سازمان حفاظت محیط زیست برگردانند كار درستی نیست. هر چند كه این سازمان بیشتر از هر دستگاهی با اجرای طرح سد لاسك مخالف بود. به همین علت همه تلاشش را برای كاهش تخریب ناشی از این پروژه انجام داد.

جلالوندی با اشاره به اینكه كاهش ارتفاع سد، كاهش تخریب عرصه جنگل از ۳۳۵ هكتار به ۹۴ هكتار، كاهش تعداد رودخانه های درگیر سد از دو رودخانه به یك رودخانه، كاهش جاده دسترسی به سد از دو جاده به یك جاده، كاهش تعداد روستاهایی كه زیر آب می رود، كاهش خسارت ناشی از مخزن و … توسط سازمان محیط زیست و در نتیجه ارزیابی طرح زیست محیطی انجام شده است، اظهار داشت: این بررسی ها در سازمان حفاظت محیط زیست انجام و اعمال شده و نمی دانم چرا شورای عالی جنگل طوری مطرح كرده كه انگار كاهش سطح تخریب با تلاش سازمان جنگل ها بوده است؟
مخالفت با تخریب جنگل یا طلب مبلغ خسارت
وی با اشاره به اینكه در شش سالی كه سازمان حفاظت محیط زیست روی سوژه ارزیابی زیست محیطی سد لاسك كار می كرد، نماینده سازمان جنگل ها نیز در همه جلسات مربوط به تخریب جنگل حضور داشت، اظهار داشت: سازمان جنگل ها با ساخت سد لاسك مخالفت نكرده و تنها ارزیابی خسارت ناشی از تخریب جنگل را به وزارت نیرو عرضه كرده است. طبق بند ب ماده ۱۲ قانون بهره وری كشاورزی سازمان جنگل ها می تواند در قبال قطع درختان و تخریب جنگل بر اثر اجرای پروژه خسارت طلب كند.

مدیر كل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست اشاره كرد: تا حالا نامه ای از طرف سازمان جنگل ها در خصوص مخالفت با ساخت سد لاسك دریافت نكرده ایم. سازمان جنگل ها نه تنها در مورد سد لاسك بلكه در عمده پروژه ها مثل شفارود شاید در ابتدا مخالفت كند ولی بلافاصله سوژه ارزیابی خسارت را مطرح می كند. اتفاقاً در مورد سد لاسك كه سازمان حفاظت محیط زیست كاهش عرصه تخریب جنگل را پیگیری می كرد، برای سازمان بازرسی این سئوال پیش آمده بود كه چرا سازمان حفاظت محیط زیست به سوژه صیانت از جنگل ها ورود كرده است، در صورتیكه جنگل ها متولی خاص خودرا دارند.
یا مبلغ خسارت یا مجوز
جلالوندی اشاره كرد: سازمان جنگل ها متولی قانونی حفظ جنگل هاست و نمی تواند اعلام نماید كه چون سد لاسك مجوز محیط زیستی داشته ما هم موافقت كردیم. سازمان جنگل ها می تواند اعلام نماید كه ما خسارت نمی گیریم و مجوز هم نمی دهیم. در مورد كلیه پروژه هایی كه در آن تخریب جنگل مطرح باشد بلافاصله از سازمان جنگل ها استعلام می نماییم ضمن اینكه در جلسات بررسی صدور یا عدم صدور مجوز هم از نماینده منابع طبیعی دعوت می نماییم. دقت داشته باشیم كه اگر نظر سازمان جنگل ها منفی باشد اصلاً مجوز صادر نمی گردد.

وی با اشاره به صدور مجوز تخصیص مجوز برای سد لاسك توسط وزارت نیرو اظهار داشت: وزارت نیرو بعنوان مسئول تامین نیاز آبی شهروندان اعلام نموده است كه برای تامین آب آشامیدنی مردم منطقه لاسك راهی جز ساخت سد نیست. بررسی های سازمان حفاظت محیط زیست هم همین را تایید نمود. ما هم در سازمان حفاظت محیط زیست دلمان نمی خواهد سدی ساخته شود اما نمی توانیم از دسترسی مردم به آب آشامیدنی بهداشتی جلوگیری نماییم.
سدها از كوچك تا بزرگ باید مجوز محیط زیست را بگیرند
به گزارش شمال برگ به نقل از ایسنا، با عنایت به اینكه رئیس شورای عالی جنگل به روال صدور مجوز ساخت سدهای كوچك در مناطق هیركانی نیز انتقاد داشت و گفته بود كه هم اكنون در پنج نقطه از جنگل های هیركانی مقرر است سدهای كوچك بدون ارزیابی های زیست محیطی راه اندازی شود، مدیر كل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست با تاكید بر اینكه هیچ پروژه عمرانی، صنعتی و خدماتی بدون مجوز محیط زیست اجرا نمی گردد، اظهار داشت: همه سدها شامل كوچك و بزرگ نیاز به مجوز سازمان حفاظت محیط زیست دارند اما در مورد سدهای بزرگ حتما باید مطالعات ارزیابی زیست محیطی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینكه طبق دستورالعمل شورای عالی محیط زیست مجوز سدهای كوچك (با حجم مخزن كمتر از ۴۰۰ هكتار و با ارتفاع كمتر از ۱۵ متر) توسط ادارات محیط زیست استان ها صادر می شود، اظهار داشت: اگر رقم مربوط به مخزن و ارتفاع سد بیشتر از این اعداد باشد بررسی گزارش ارزیابی و صدور مجوز توسط ستاد مركزی سازمان محیط زیست صورت می گیرد. اگر سد كوچك باشد اداره كل هم این توانمندی را دارد كه در مورد آن اظهار نظر كند.

جلالوندی اشاره كرد: پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی كه ۵۴ عنوان است توسط شورای عالی محیط زیست به ریاست رئیس جمهوری به تصویب رسیده است و این طور نیست كه سازمان حفاظت محیط زیست خودش تشخیص دهد و اعلام نماید كه من پروژه ای را ارزیابی می كنم و پروژه دیگری را ارزیابی نمی كنم. ضمن اینكه این لیست سوژه تازه ای نیست و از ۲۰ سال پیش تعیین و اعلام شده است.منبع:

1398/03/09
14:30:14
5.0 / 5
4636
تگهای خبر: حفاظ , خدمات , صنعت , كشاورزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۲
شمال برگ shomalbarg