شمال برگ ShomalBarg.ir
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی گیلان عنوان كرد

لزوم ترسیم فضای حقیقی دانشگاه

لزوم ترسیم فضای حقیقی دانشگاه

شمال برگ: معاون فرهنگی جهاددانشگاهی گیلان، با تاكید بر لزوم ترسیم فضای حقیقی موجود در دانشگاه، تصریح كرد: اگر تصویر درستی از جایگاه و چگونگی ظرفیت های بالقوه و بالفعل نداشته باشیم، نمی توانیم مختصات نقطه ای كه در آن ایستاده ایم را درست ارزیابی نماییم.


حسین فرختار در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اعتراض دانشجویان نسبت به ورود نیكسون، معاون رئیس جمهور آمریكا به دانشگاه تهران در ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲، اظهار نمود: یورش گارد شاهنشاهی به دانشكده فنی دانشگاه تهران كشته و مجروح شدن گروهی از دانشجویان را به همراه داشت.
وی با اشاره به اینكه در تقویم رسمی كشور از ۱۶ آذر بعنوان روز «دانشجو» یاد می شود، اشاره كرد: موقعیت جنبش دانشجویی از كودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ سرآغاز فصلی جدید در تاریخ سیاسی معاصر ایران است كه منجر به سقوط دولت ملی و حاكمیت استبداد در جامعه شد.

این مسئول فرهنگی جنبش دانشجویی را به مثابه بدنه بخش اجتماعی جنبش روشنفكری دانست و اضافه كرد: دانشجویان در كنار روشنفكران بعنوان تولیدكننده نظریه، نقش واسط بین نیروی موثر مركزی(بالایی) و نیروی پیرامونی(پایینی) جامعه را ایفا می كنند و عهده دار مسئولیت ارتباطی، توضیحی و تدریجی هستند.

مدرس دانشگاه با اشاره به اینكه فعالیت های سیاسی و اجتماعی و الگوی تولید متمركز و توزیع گسترده در دستور كار دانشجویان قرار دارد، اظهار داشت: جنبش دانشجویی عارضه ای ناشی از خلاءهای موجود در جامعه است، چونكه به سبب غیبت نهادهای مدنی در جامعه و فقدان رقابت سیاسی موثر، تحول خواهی اجتماعی به محیط دانشگاه منتقل می شود.

وی افزود: به سبب تمركز دانشجویان در دانشگاه و به لحاظ «بالانس هزینه»، آنان نیاز چندانی به تشكیلات و سازماندهی ندارد و به راحتی با هم مرتبط می شوند. همین طور به لحاظ «اعتباری» كه دانشجو دارد، بار جنبش اجتماعی به عرصه دانشجویی سرریز می شود.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی گیلان دانشگاه و فضاهای مذهبی را بهترین محیط برای بروز تقاضای تحول اجتماعی در كشور دانست و اشاره كرد: كنشگران جنبش دانشجویی به صورت طبیعی جوانان یوتوپیك و آرمانخواه هستند و با سیاست به معنای امر واقع كه عرصه سازش و عقلانیت است، ارتباط چندانی ندارند پس جنبش دانشجویی خوشه ای از عقلانیت مدرن بوده و بذرهای این عقلانیت پاشیده شده و رویش پیدا كرده و در حال رشد و توسعه است.

وی با اشاره به اینكه در درون جامعه دانشگاهی تمناها و تقلاهایی وجود دارد كه هم می توان تاریخیت آنرا دید و هم لحظه های حال آنرا در نظر آورد، متذكر شد: دانشگاه به مثابه یك نهاد اجتماعی پایگاه انتقال دانش بشری و دستاوردهای فنی و علمی به نسل جوان جامعه است تا آنان با به كار بستن اندوخته ها و مهارت ها چرخ های جامعه فردا را بگردانند.

فرختار ریشه تقابل، تخاصم و دشمنی آمریكا با ملت ایران را ایدئولوژیك دانست و اشاره كرد: انقلاب اسلامی ایران از منظر آمریكا، بازیگری غیر متقارن در منطقه بوده و ماهیتا با اهداف استراتژیك آمریكا در تضاد است. در واقع می توان ریشه اختلافات بین ایران و آمریكا را بنیادی و از نوع ایدئولوژیك و تئوریك دانست، چونكه ایران سبب رشد اسلام گرایی در منطقه شده و امنیت اسرائیل را به خطر انداخته است.

مدرس دانشگاه با اشاره به اینكه در نظریه «جورج كنان» ایران بازیگری پیچیده و انعطاف پذیر توصیف شده، افزود: رفتارشناسی حاكمیت و مردم ایران كار آسانی نیست پس آمریكا استراتژی تشدید تضادها، به ستوه آوردن، تهدیدهای نظامی و اقتصادی، پیشگیری از افزایش منابع مالی، ممانعت از سرمایه گذاری خارجی، به تعویق انداختن توسعه ملی و تشدید ناكارآمدی را مقابل ایران در پیش گرفته است. البته گستردگی سرزمین، كوهستانی بودن آن، روحیه جهادی و فراموش نكردن خیانت های گذشته، كار حمله به ایران را سخت می كند و به علاوه، چاره نظامی زمانی موثر است كه اختلافات سیاسی در منطقه حل شود.

وی بی اعتمادی، موانع معرفتی، تضاد ایدئولوژیكی و خوی استكباری را همچون مهمترین علل عدم برقراری ارتباط ایران با آمریكا دانست و عنوان كرد: اصول و ارزش های جمهوری اسلامی با خوی استكباری غرب سازگار نیست؛ این در شرایطی است كه گفت وگو، مذاكره و ارتباط باید بر طبق منافع ملی و مصالح اسلامی و از موضع قدرت باشد.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی گیلان با اشاره به اینكه امروزه نظم جهانی و ارزش های حاكم بر كشورها به سرعت در حال تغییر و تحول است، اشاره كرد: بیشتر از اینكه كشورهای منفرد و بلوك های قدرت تعیین كننده باشند، بلوك های ارزشی، ایدئولوژیك و اقتصادی در جوامع تعیین كننده هستند.

وی با اشاره به چگونگی غلبه استعمار در جوامع، اظهار داشت: استعمار نتیجه ضعف ما و غلبه دیگران است. در واقع زمانی كه ملت ها ضعیف می شوند، مغلوب دیگران باز خواهند شد پس ما باید از گسست ساختاری پرهیز نماییم و بین بخش عملگرا و بخش تصمیم گیر كشور فاصله وجود نداشته باشد.

فرختار تئوری های بدون پشتوانه را مانند موتوری دانست كه نیروی آن به چرخ دنده ها منتقل نمی شود و افزود: كاركرد اصلی دانشگاه آفرینش اندیشه نو، پژوهش، آموزش، خردورزی، پالایش و گستراندن دانش است و مادامی كه این ساختار نظری را نشناسیم و ارتباط عناصر آنرا نفهمیم، هرگونه دستكاری در آن به نابه سامانی امور منجر خواهد شد.

این مسئول فرهنگی افزود: اگر دانشگاه روح كلی خودرا كه شفاف بودن، نگارش پذیری، بازتولیدپذیری و انتقال پذیری است، حفظ كند و اگر نظام سیاسی و فرهنگی برخوردار از عرصه عمومی زنده و فعال باشد، بدین طریق قادر به تشخیص مسئله و حل مشكلات خواهد بود .

وی با اشاره به اینكه مقوله «اقتصاد مقاومتی» باید سرلوحه سیاست اقتصادی كشور قرار گیرد، اشاره كرد: ایران باید در هر شرایط خودكفا و مستقل باشد.

معاون جهاددانشگاهی گیلان با اشاره به رموز استقلال، موفقیت و پیشرفت یك جامعه، اشاره كرد: باید بدانیم كه آیا در جامعه برای فكر كردن رقابت وجود دارد؟ آیا راه رسیدن به امكانات و ثروت از راه فكر كردن و رقابت به دست می آید؟ و آیا منابع كشور برای حفظ وضعیت موجود هزینه می شود یا برای رقابت نوآوری و خلاقیت؟

وی با تاكید بر لزوم ترسیم فضای حقیقی موجود در دانشگاه، تصریح كرد: اگر تصویر درستی از جایگاه و چگونگی ظرفیت های بالقوه و بالفعل نداشته باشیم، نمی توانیم مختصات نقطه ای كه در آن ایستاده ایم را درست ارزیابی نماییم و پس ظرفیت های نهفته همچنان مبهم باقی می ماند.

فرختار دانشگاه را نبض جامعه دانست كه وضعیت جامعه را نشان می دهد و اشاره كرد: با عنایت به موقعیت دانشگاه هایمان می توانیم به تدوین و تنظیم استراتژی های لازم جهت رسیدن به اهداف بپردازیم و از تاكتیك های مناسب استفاده نمائیم.

مدرس دانشگاه با اشاره به اینكه دانشجو به حسب مقتضیات سنی و تجربه اندك صلاحیت كافی در باب اهم و مهم مسائل ندارد و قادر به نظریه پردازی نیست، اظهار داشت: گرچه جنبش دانشجویی جریانی فعال، حقیقت جو و عدالت خواه است، اما ثبات و پایداری ندارد، بلكه سیال و شناور بوده و علی رغم پتانسیل نهفته موجود، به تنهایی فاقد ظرفیت های تئوریك لازم برای تبیین راهبردی، نظریه پردازی و جهت دهی به یك جریان عظیم است.

وی بیان كرد: اگر نظام نتواند كادرهای خودرا از داخل دانشگاه ها بازتولید كند، آینده را باخته است. شاید هیچ ضربه ای مهلك تر از این نباشد كه كشور از مهمترین ذخایر معنوی خود محروم گردد.

به گزارش شمال برگ به نقل از ایسنا، به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی گیلان نمایشگاه كاریكاتور به مناسبت گرامیداشت ۱۶ آذر، «روز دانشجو» در مركز آموزش علمی – كاربردی جهاددانشگاهی رشت دایر است.


1397/09/17
20:57:22
5.0 / 5
4643
تگهای خبر: رشت , زمین , گیلان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
شمال برگ shomalbarg