شمالبرگ ShomalBarg.ir
مدیر كل پزشك قانونی مازندران مطرح كرد؛

خشونت فقط كبودی صورت زنان نیست

خشونت فقط كبودی صورت زنان نیست

به گزارش شمال برگ بیشترین زنانی كه به اورژانس اجتماعی مازندران مراجعه نموده اند ۲۰ تا ۳۹ سال سن داشته اند، اكثرشان در مناطق حاشیه ای شهر ساكن بوده اند و بیشترین شكایتشان آزار دیدن از همسر بوده است.


همه این موارد شامل ۶۰۳ زنی بوده كه در هشت ماهه امسال به پایگاه های اورژانس اجتماعی مازندران مراجعه نموده اند اما به قول مدیر كل بهزیستی این استان این آمار واقعی نیست چون كه بیشتر زنان آزار دیده مجبورند به خانواده برگردند و ازاین رو از خیر شكایت و رجوع به اورژانس اجتماعی می گذرند.
درست است كه بارزترین مصداق خشونت ضد زنان، ضرب و شتم توسط مردان خانواده بوده است و ۲۴ درصد همسرآزاری ها در استان مازندران فیزیكی بوده اما آنچه كه نگران كننده است اضطرابی است كه زنان از خشونت روانی با غفلت، مسامحه و یا بی توجهی دریافت كرده اند و شامل ۴۳ درصد آمار رجوع كنندگان زن به اورژانس اجتماعی در مازندران می گردد.
به عبارت دیگر خشونت ضد زنان تنها شامل شكستگی دندان و یا كبود شدن صورت زنان توسط شوهرانشان و یا مردان دیگر نیست بلكه به قول سعید آرام، مدیر كل بهزیستی مازندران گاهی زنان حتی دغدغه زیباتر بودن دارند و همین آنان را گرفتار اضطراب می كند ازاین رو آنچه تهدید جدی برای زنان ایرانی تلقی می گردد فشار روحی و روانی كه آنان از شرایط شان در جامعه متحمل می شوند و همین امر می تواند اركان سلامت خانواده را به خطر بیندازد.
جالب است بدانید كه مشكل بیشتر رجوع كنندگان به اورژانس اجتماعی زنان در مازندران با كمك تلفنی مددكاران رفع شده و تعدادی هم به مركز مداخله در بحران ارجاع داده شدند كه این مورد نشان داده است تنها با مشاوره و یا كمك به زنان صدمه دیده و یا فرهنگ سازی و آموزش دادن خانواده ها و هم آموزش كودكان در مهدهای كودك می توان بخشی از مشكلات زنان صدمه دیده با خشونت را رفع كرد و علاوه بر آن كم نیست قوانینی كه در ایران به كمك زنان در مبحث خشونت بر ضد زنان می آید اما به قول رضیان، نماینده قائمشهر در مجلس بعضی از این قوانین به درستی اجرا نشده و نظارت در امر حمایتی ضعیف است.
برخی قوانین منع خشونت ضد زنان به درستی اجرا نشده
عبدالله رضیان، نماینده مردم قائمشهر در مجلس با تصریح بر اینكه قوانین بسیاری در مورد منع خشونت ضد زنان است كه بعضی از آنها به درستی اجرا نشده و نظارت در امر حمایتی ضعیف است، به خبرنگار ایسنا تاكید كرده باید به زنان بعنوان یك عنصر مهم در خانواده توجه بیشتری شود.
وی عنوان كرده، خشونت ضد زنان در خانواده های صدمه پذیر كه دارای معضلاتی چون اعتیاد به همراه مشكلات اقتصادی معیشتی دارند بیشتر به چشم می خورد. باید زمینه این خشونت ها شناسایی و رفع گردد. با ساماندهی فضای معنوی و اقتصادی خانواده ها خیلی از مشكلات در حوزه خشونت ضد زنان رفع می گردد.
زنان در كار به استثمار گرفته نشوند
این حقوقدان افزوده، زنان سرپرست خانوار كه دارای مشكلات اقتصادی هستند مجبور می شوند با نصف حقوق مردان كار كنند و این هم خود نوعی خشونت ضد زنان به حساب می آید. این زنان نصف حقوق مردان می گیرند اما مانند مردان كار كنند كه این نشان از ضعف قانون كار است، ازاین رو در سیاست گذاری های عمومی كشور و در مجلس باید بررسی های جدی تری در این حوزه صورت گیرد تا زنان در كار به استثمار گرفته نشوند.
رضیان با اشاره به اینكه در حالیكه در اغلب موارد زنان طبق قانون كار حقوق دریافت نمی كنند، تصریح كرد: امضای اوراق صوری در خصوص دریافت حقوق مكفی یكی از چالش های حقوقی زنان بوده كه در این راستا وزارت كار متولی این امر است و تامین اجتماعی باید به حقوق قانونی آنها رسیدگی كند.
*گزارش ۶۰۳ مورد همسر آزاری به اورژانس اجتماعی مازندران
سعید آرام، مدیركل بهزیستی استان مازندران هم به خبرنگار ایسنا گفته، در ۸ ماهه نخست سال جاری ۶۰۳ مورد تحت عنوان همسر آزاری با اورژانس اجتماعی تماس گرفتند، توضیح داده، ۱۹۰ مورد از این تعداد به ماشین های اورژانس در مناطق حاشیه ای و در معرض صدمه و۳۶ مورد هم در مراكز اورژانس به صورت حضوری رجوع كردند.
وی درباره وضعیت خانم های رجوع كننده به مراكز اورژانس اجتماعی كه یا به صورت حضوری و یا تماس تلفنی بوده اظهار كرده، بیشترین آمار مربوط به خانم هایی در گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال و ۳۰ تا ۳۹ سال كه بیشترین آزار را متحمل شده بودند اختصاص داشته و همینطور بیشترین شكایت از نوع همسر آزاری بوده است.
وی اضافه كرد: همسر آزاری از نوع غفلت، مسامحه و بی توجهی كه خشونت روانی را هم به دنبال دارد، ۴۳ درصد از آمار را به خود اختصاص داده و برپایه گزارش اورژانس اجتماعی ۲۴ درصد همسرآزاری از نوع آزار جسمی و فیزیكی اعلام شده است.
آرام تصریح كرده، خیلی از بانوان به علت مسائل فرهنگی و خانوادگی مبادرت به شكایت نكرده و حتی تماس هم نمی گیرند اما در این میان بودند افرادی كه به اورژانس اجتماعی مراجعه نموده یا تلفنی مشكل خویش را بازگو كردند؛۳۵۰ مورد به صورت تلفنی رفع چالش شده و حدود ۱۵۰ نفر به مركز " مداخله در بحران" ارجاع داده شدند، تعداد ۷ نفر هم در مراكز برای دریافت خدمات تخصصی تر اسكان داده شدند.
وی خاطرنشان كرده در بخش اورژانس اجتماعی آموزش های لازم به خانواده های بانوان هم عرضه می گردد چونكه عموما خشونت از سوی همسر و بعد از آن از سوی والدین اتفاق افتاده است.
مدیركل بهزیستی استان مازندران، مهم ترین راهكار مقابله با خشونت ضد زنان را فرهنگ سازی عنوان كرده و افزوده، نگرش و رویكرد جامعه را با آموزش می توان تغییر داد و در این راستا توانمندسازی زنان بسیار حائز اهمیت می باشد. در این راستا تلفن ۱۲۳ اورژانس اجتماعی و ۱۴۸۰ از خطوط مشاورهای است كه به صورت مجانی در اختیار بانوان قرار داشته تا آموزش های لازم به همراه مشاوره را دریافت نمایند.
وی تاكید كرده، آموزش ها باید از مهدهای كودك آغاز شود و همینطور مشاوره های قبل از ازدواج حتما از سوی زوجین جدی گرفته شود و هم تغییر نگرش مردان جامعه با آموزش می تواند از خشونت ضد زنان بكاهد.
آرام با اشاره به اینكه همیشه در مبحث خشونت یك دندان شكسته و صورت كبود مطرح نیست، عنوان كرده، خشونت اضطرابی امری است كه امروزه بانوان جامعه ما را درگیر خود كرده؛ بعنوان مثال زنان دغدغه زیباتربودن را دارند و این یك اضطراب است كه از فرم طبیعی خارج می گردد و خشونت جسمی و روحی آنها را به دنبال دارد. سلامت خانواده، پایه و اساس سلامت اجتماعی است و آن چه امروزه تهدید جدی برای خانم ها تلقی می گردد فشار روحی و روانی بوده كه این معضل اركان سلامت خانواده را به خطر میاندازد.
مدیركل بهزیستی مازندران با تصریح بر اینكه در كشور قانون در این خصوص خصوص كم نیست اما متاسفانه به درستی اجرا نمی گردد، افزود: جامعه ما اعتقاد دارد كه دوران مردسالاری گذشته است، اما در خیلی از خانواده ها هنوز حكومت مردان احساس می گردد و از فرزند و نفقه بعنوان ابزاری برای آزار زنان استفاده می گردد.

*ضرب و شتم بیشترین مورد خشونت ضد زنان
عباسی، مدیركل پزشكی قانونی استان مازندران هم به ایسنا اظهار داشت: بیشترین موردی كه در خشونت ضد زنان نمود عینی دارد ضرب و شتم بوده كه در مازندران آمار بسیار بالایی را به خود اختصاص نداده است. خشونت ضد زنان علایمی همچون اختلالات خواب و افسردگی را به همراه دارد. همینطور در مورد تجاوزات جنسی كه نوع دیگری از خشونت است، باید مراقبت بیشتری از جانب خانواده ها برای كودكان و نوجوانان و جوانان صورت گیرد.
* آمارهای عرضه شده در مورد خشونت زنان واقعی نیست
وی با تصریح بر اینكه اغلب زنان به دلایل فرهنگی در مواجهه با خشونت شكایت نمی كنند ازاین رو آمارهای واقعی در مورد این پدیده وجود ندارد، عنوان كرد: آمار نزاع ضد زنان ۲۴ درصد و درگیری های خانوادگی منجر به خشونت های ضد زنان كمتر از ۱۰ درصد است كه عموما به علت عدم شكایت زنان این آمار واقعی نیست.
عباسی با اشاره به اینكه خشونت ضد زنان وجود دارد و سیستم های حمایتی ما در این بخش ضعیف عمل كرده است، اضافه كرد: به علت ضعف سیستم های حمایتی مناسب برای زنان، شكایتی از جانب این قشر صورت نمی گیرد، چونكه آنها بعد از اعمال خشونت توسط همسر و یا اعضای خانواده باردیگر باید به خانواده بازگردند.
وی با اشاره به اینكه خشونت در مقابل زنان از موارد صدمه های اجتماعی به حساب می آید، اظهار نمود: دو مقوله خشونت جسمی و تجاوز جنسی از نظر ما در مقوله خشونت مطرح است. هر گونه رفتار و یا گفتاری كه از جانب مرد و یا زن سبب صدمه های جسمی و روانی گردد، خشونت تلقی می گردد.
به گزارش شمال برگ به نقل از ایسنا، ۳۵ درصدِ زنان جهان خشونت را تجربه كرده اند. این رقم در بعضی كشورها به ۷۰ درصد می رسد. مطابق آمار سازمان ملل متحد، از هر سه زن در سراسر دنیا یك زن خشونت جنسی و جسمی را تجربه كرده است. آمارها در ایران از آن حكایت می كند كه ۶۶ درصد زنان ایرانی، از اول زندگی مشتركشان تاكنون، حداقل یكبار مورد خشونت قرار گرفته اند و این آمار مربوط به پژوهشی است كه چند سال قبل در كشورمان انجام شده بود.
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی كند.
فایل آنرا از اینجا دانلود كنید: video/webm1397/09/11
15:18:24
5.0 / 5
4538
تگهای خبر: خدمات , زمین , مازندران
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴
شمال برگ shomalbarg